Nieuw Houtem: Voorstel verlaging personenbelasting wordt ingediend op de gemeenteraad van 21 december

woensdag, 06 december 2017

Open VLD nam midden oktober als eerste initiatief met betrekking tot een voorstel van belastingverlaging, en riep Nieuw Houtem als coalitiepartner op om dit voor de verkiezingen van 2018 te realiseren. Vandaag deelde Nieuw Houtem hun standpunt met betrekking tot de belastingvermindering.

persbericht geschreven door Sofie Boeykens, Schepen bevoegd voor financiën:

 

Eerder mochten wij u aankondigen dat uw en onze jarenlange inzet om te komen tot een financieel gezonde gemeente zou lonen. Wij zijn na grondige berekeningen nu in de mogelijkheid de personenbelastingen te verlagen van 8,5% naar 7,9%. Dit betekent een verlaging van bijna 40 EUR per belastingplichtige.

De voorgestelde belastingverlaging heeft tot gevolg dat de inkomsten van de gemeente met ca. 280.000 EUR zullen dalen vanaf 2019, hetgeen op haar beurt impliceert dat we zoals steeds doordacht en nauwgezet met onze gemeentelijke uitgaven verder moeten omgaan.

Wij hebben gekozen voor een zeer realistische verlaging van de belastingen en willen u onze keuze ook graag verduidelijken. Wij zijn nu enkel verplicht om ervoor te zorgen dat alle financiële voorwaarden worden voldaan tot en met 2019, doch om te vermijden dat wij of onze eventuele opvolgers in het bestuur nadien op een avontuur zouden afstevenen, hebben wij er met de voorgestelde verlaging voor gezorgd dat de gemeente ook de komende legislatuur voldoende slagkracht zal behouden en tegelijk financieel gezond kan blijven.

Bij vastlegging van de belastingverlaging hebben we uiteraard ook rekening gehouden met de op til zijnde wijzigingen aan onze organisatie, zoals de inkanteling van het OCWM in de gemeentelijke werking, de mogelijke wijzigingen inzake dotaties aan politie en brandweer en kerkfabrieken, en uiteraard de mogelijke gevolgen van de taxshift. Wie overigens denkt – zoals sommige partijen op de vorige gemeenteraad aanhaalden - dat met de herinrichting van de dorpskernen de verplichtingen tot het verder realiseren van het gescheiden rioleringsstelsel van de baan zijn, slaat de bal volkomen mis. Nog vele straten wachten op een dergelijke degelijke heraanleg. Bovendien willen we ook gebruik maken van de heraanleg om te zorgen voor aangepaste voet- en fietspaden in de straten. Of tellen alleen onze dorpskernen?

De voorgestelde doordachte belastingverlaging zal geen invloed hebben op de werking van onze gemeentelijke dienstverlening en voorziet het behoud van het personeelskorps, een garantie die wij graag verder bieden.

Verder zullen wij, zelfs met deze belastingverlaging in de mogelijkheid blijven om ook de komende jaren investeringen aan te gaan zonder de volgende generaties te belasten met een verhoging van de schuld.

Deze verlaging van de voornaamste belastingdruk is niet het enige resultaat van het sinds 20 jaar gevoerde financieel beleid.  We zijn er inderdaad  in geslaagd om in de voorbije jaren onder meer alle dorpskernen volledig te vernieuwen, bijkomende duurzame vrijetijdsinfrastructuur aan te leggen, en ons Marktplein zijn identiteit te bezorgen, én tegelijk konden we de uitstaande leningsschuld per inwoner afbouwen naar € 152, hetgeen een bijzonder laag bedrag is nu de omliggende gemeenten gewag maken van een veelvoud. Uitstaande schulden bij intercommunales worden allen gedekt door onze gewone uitgaven. Wij willen op dezelfde verantwoorde weg verder gaan zonder in populistische voorstellen te vervallen die het alleen maar lastiger maken voor de komende generaties!

Met een op cijfers gebaseerd vertrouwen zullen wij namens Nieuw Houtem een belastingverlaging voorstellen op de gemeenteraad van 21.12.2017.

 

Gerelateerde artikelen

@thuisinhoutem op Twitter

Thuis in Houtem
Hiep hiep hoera 🎂🎂🎂 Benieuwd naar wat voor een verjaardagsfeestje het wordt? ➡️ Kijk dan snel even verder:… https://t.co/aQfZXp0Y9r

Logo TiH 1

Alle nieuws en informatie over Sint-Lievens-Houtem, waar en wanneer jij dat wil!

Like ons op Facebook!


Webdesign en hosting door WAVI || Digitale marketing door Pieter De Moor
Thuis in Houtem VZW - BE0647.927.930 - Verkoopsvoorwaarden