Zonnegem in de kijker

donderdag, 28 december 2017

Het boek ‘De Geschiedenis van Zonnegem’ verscheen in 1970 als een geschenk van de auteur, pastoor Gaston De Smet, aan zijn parochianen. Heemkunde Houtem geeft dit historisch boek terug uit. Het werd in een mooier jasje gestoken en aangevuld met verschillende nieuwe zwartwit- en kleurfoto’s. Wie meer wilt weten over Heemkunde Houtem, kan terecht op https://heemkundehoutem.wordpress.com/ 

Het leven van Pastoor De Smet

Pastoor De Smet werd geboren op 8 november in 1908, liep school in Bazel bij de Broeders van de Christelijke scholen en vervolgde zijn lagere humaniora in het Klein Seminarie te Hoogstraten. In 1924 studeerde hij verder in het Klein Seminarie te Sint-Niklaas. Na zijn filosofie- en theologiestudies werd hij te Gent op 10 juni 1933 door Mgr. Coppieters priester gewijd. Hij was daarna leraar in het St.-Franciscus Salesianen instituut te Weteren.

Van 1936 tot 1953 was hij onderpastoor te Kleit (Maldegem) en sedert 1953 dorpsherder van Zonnegem. Hier bouwde er in het Mariajaar 1954 een Mariaheiligdom in de tuin van de pastorie. Hij stimuleerde er de erediensten rond de H. Nicolaas van Tolentijn met een unieke paardenommegang.

Voor de kerk kocht hij drie nieuwe klokken voor het Angeluskleppen, liet er herstellingswerken uitvoeren en plaatste er geluids- en verwarmingstoestellen. Hij lag ook aan de basis van de stichting de Landelijke Vrouwengilde (60 leden), de Bond der gepensioneerden (56 leden), de gemengde Jeugdclub (80 leden) en was de stuwende kracht voor het gemengd parochiaal zangkoor met 35 zangers.

Als heemkundige waren zijn prestaties evenwaardig. Zo publiceerde hij o.m. verschillende bijdragen in het ‘Jaarboek van het Meetjesland’, schreef ‘De geschiedenis van de Kleit’ (1945), maakte een studie over de ‘Proosdij van Papinglo’ te Maldegem-Kleit en publiceerde meer dan 30 artikels in ‘Kerk en Leven’ en evenveel in het ‘Mariaal Tijdschrift’. Geregeld verschenen ook bijdragen van zijn hand in ‘Het Land van Aalst’.

In 1970 verscheen dan zijn ‘Geschiedenis van Zonnegem’. In 1972 ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan van Herzele, publiceerde hij tevens een studie over ‘Het Hospitaal te Herzele’. Ook in het Houtems tijdschrift ‘De Spooklinde’ werden artikels van hem opgenomen. In 1981 ontving hij de Rees-Prijs, uitgereikt door het Davidsfonds, voor zijn studie over het ‘Karmelietenklooster te Bottelare’. Ten slotte publiceerde hij het boek, het ‘Hof ten Diepenborre’, te Zonnegem.

Als mens tussen zijn parochianen was hij graag gezien en hij wist zich tot vriend te maken bij hoog en laag, zonder onderscheid van politieke kleur. Als pastoor kan hij het type genoemd worden van iemand die zich meester houdt in zijn kerk, recht voor de vuist, zonder omwegen en zeggen wat hij te zeggen heeft.

Meer info over het boek, of bestellingen kunnen opgevraagd worden via heemkundehoutem@gmail.com .

Gerelateerde artikelen

@thuisinhoutem op Twitter

Thuis in Houtem
Helaas gaat dit jaar de kerstmarkt niet door op het Fabrieksplein 😧 Organisaties die zich geroepen voelen dit evene… https://t.co/KTyl8NYQiP

Logo TiH 1

Alle nieuws en informatie over Sint-Lievens-Houtem, waar en wanneer jij dat wil!

Like ons op Facebook!


Webdesign en hosting door WAVI || Digitale marketing door Pieter De Moor
Thuis in Houtem VZW - BE0647.927.930 - Verkoopsvoorwaarden