Toekomstdebat: hoe ziet jouw gemeente er uit na 2019? We spraken met de initiatiefnemers

zaterdag, 03 maart 2018

Op vrijdagavond 9 maart opent CC De Fabriek de deuren voor het Toekomstdebat: hoe ziet jouw gemeente er uit na 2019? Dit is een organisatie van de 4 politieke partijen die zowel in onze gemeente als bovenlokaal actief zijn: CD&V, N-VA, Open Vld en sp.a. Thuis in Houtem zijnde, nieuwsgierig zoals we zijn, willen we hier wel eens het fijne van weten. We spraken met David Clinckspoor van N-VA en Jeroen Prové van Open Vld.

Thuis in Houtem: Van waar dit initiatief? Is dit een concept dat vanuit Nationaal niveau komt?

David: Het idee is binnen N-VA gegroeid enerzijds als gevolg van overvolle agenda's tijdens de nieuwjaarsmaand vol met recepties en anderzijds de ontgoocheling bij opkomsten van lezingen door nationale figuren. Het is steeds zonde dat nationale politiekers hun agenda vrijhouden voor interessante lezingen waar amper mensen naar toe komen. Het idee van een gezamenlijk initiatief zal volgens mij de nodige mensen op de been brengen, we hopen op een debat waarbij de partijen hun lijnen gerust eens mogen scherp zetten of waarbij de ideologische verschillen moeten kunnen.

Thuis in Houtem: Is dit iets dat tussen de Houtemse politieke partijen is ontstaan?

Jeroen: De N-VA ploeg heeft de andere partijen uitgenodigd om het idee van zulk debat uit te werken. Bij de verschillende parlementairen was én is er ook een gezonde goesting om het debat aan te gaan. De bedoeling is om de bezoekers van binnen als buiten Sint-Lievens-Houtem transparante en objectieve info te bezorgen. Bovendien is het ook van belang dat de verschillende sprekers ook de accenten van hun partij kunnen benadrukken. Beleidspartijen moeten bijvoorbeeld de kans krijgen het nieuwe decreet lokaal bestuur toe te lichten en duiding te geven bij de keuzes die men heeft gemaakt bij het tot stand brengen van de regelgeving.

Thuis in Houtem: Wat mag de bezoeker precies verwachten van deze avond?

Jeroen: Het debat zal uit drie luiken bestaan: hoe de gemeente in 2019 zal worden hervormd door de afschaffing van het huidige OCMW, welk alternatief er zal komen en in welke vorm dit zal gebeuren. In het tweede luik staat ook de rol van intercommunales, provincies en hogere overheden op het programma en dat zal ons ongetwijfeld brengen tot het derde luik rond de (eventuele) plannen voor een tweede fusiegolf. We willen inzoomen op de mogelijke gevolgen van een fusie met bijvoorbeeld Oosterzele waar Burgemeester Latoir in het recente verleden al een voorkeur voor uitsprak. Maar misschien is het wel opportuun dat Sint-Lievens-Houtem een fusie aangaat en zo ja misschien wel met een andere gemeente(s) of stad?

David: Johny Vansevenant die het debat in goede banen zal leiden, zal wellicht ook het voorstel van Kurt De Loor (sp.a) dat in juni van vorig jaar werd gelanceerd ook ter sprake brengen. Hij zit trouwens zelf in het panel en heeft misschien niet enkel al parlementair maar ook als Zottegems OCMW-voorzitter een idee over de gang van zaken. Er zal voor de bezoekers ook de kans geboden worden om mogelijke vragen te laten beantwoorden.

Thuis in Houtem: Waarom vinden jullie als partijen het belangrijk om dit te organiseren?

David: We hebben het enorme grote voordeel dat we een zeer goede en gestructureerde partij zijn. Waardoor we ook een studiedienst hebben en met heel veel mandatarissen op hoger niveau welke klaar staan om onze vragen te beantwoorden. Alsook ons te informeren over beslissingen op hoger niveau. We hebben als afdeling ook met Marc Degroote als lid van het Nationaal partijbestuur, en met Eva Laus als kabinetsmedewerker bij Geert Bourgeois onze rechtstreekse afgevaardigden op hoger niveau. De Houtemnaar dient geïnformeerd te worden over het feit dat de meeste beslissingen gebeuren door de nationale partijen op een ander niveau als het lokale: het is namelijk foutief te denken dat Nieuw Houtem budget vrijmaakt voor de renovatie van de pastorij te Letterhoutem of gelden investeert in het project 'Kruispunten om te ontmoeten'. Het is steeds een Vlaams- en/of Federaal minister welke dit initiatief neemt, maar de uitwerking wel lokaal laat gebeuren. Gezien de verkiezingsuitslag was Nieuw Houtem niet verplicht om een coalitiepartner te zoeken, het vond Open Vld in de formatie eerder voor diens banden met de hogere politieke niveaus in plaats van een stevige meerderheid.

Jeroen: In dat laatste kan ik mij niet volledig vinden. Ik kan wel beamen dat lokale politiek in toekomst, meer dan vandaag (!), een uitloper zal worden van het beleid op Vlaams niveau. Door de uitholling van de provincies zullen we als lokale overheid ook onze weg moeten vinden in de nieuwe structuren en heeft dit rechtstreeks gevolgen binnen de intercommunales. Die veranderingen zijn niet miniem en is het zeker niet ondenkbaar dat alle (Houtemse) burgers dit gaan voelen. Open Vld is van mening dat we het debat niet uit de weg gaan en de burger voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen dienen te informeren en één mogelijkheid hiervoor is het toekomstdebat.

Thuis in Houtem: Krijgt dit debat ook een vervolg? Worden er bepaalde acties ondernomen met de verschillende uitkomsten en standpunten?

David: Dit debat is een eerste initiatief, waaraan elke nationale partij met het nodig enthousiasme aan mee werkt. Ik kan alleen maar vaststellen dat we in een positieve vriendschappelijke manier de voorbereidingen hebben gedaan: wie weet vinden we elkaar voor een vervolghoofdstuk na de verkiezingen in oktober onder vorm van een regenboogcoalitie?

Jeroen: Het is niet uitgesloten dat we met de uitkomsten van dit debat aan de slag gaan bij de voorbereiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen, of we dit gezamenlijk doen of apart zal nog moeten blijken.

Thuis in Houtem: Is het een gratis evenement? Waar moeten de mensen zich registreren of kunnen zij gewoon afkomen op 9 maart?

David: Het is een gratis evenement in CC De Fabriek, iedereen van binnen en buiten Houtem van harte welkom is zonder voorafgaande registratie.

Gerelateerde artikelen

@thuisinhoutem op Twitter

Thuis in Houtem
Hiep hiep hoera 🎂🎂🎂 Benieuwd naar wat voor een verjaardagsfeestje het wordt? ➡️ Kijk dan snel even verder:… https://t.co/aQfZXp0Y9r

Logo TiH 1

Alle nieuws en informatie over Sint-Lievens-Houtem, waar en wanneer jij dat wil!

Like ons op Facebook!


Webdesign en hosting door WAVI || Digitale marketing door Pieter De Moor
Thuis in Houtem VZW - BE0647.927.930 - Verkoopsvoorwaarden