Toekomstdebat: gaan we richting een fusie of kan Sint-Lievens-Houtem alleen blijven?

dinsdag, 13 maart 2018

Afgelopen vrijdag vond het in CC De Fabriek het toekomstdebat plaats, georganiseerd door de Houtemse afdelingen van de bovenlokale partijen N-VA, SP.a, OpenVLD en CD&V. De twee thema's op de agenda: gemeentefusies en de inkanteling van het OCMW. Thuis in Houtem ging eens luisteren hoe de nationale politici er over dachten.

Wie nam er deel aan het debat?

Er nam voor elk van de nationale partijen met een afdeling in Sint-Lievens-Houtem één vertegenwoordiger afgevaardigd. Dat was Kurt De Loor uit Zottegem, Vlaams parlementslid en OCMW-voorzitter voor SP.a, Marnik De Meulemeester, Vlaams parlementslid en burgemeester van Oudenaarde voor OpenVLD, Stefaan Vercaemer, Federaal Volksvertegenwoordiger en OCMW-voorzitter van Oudenaarde voor CD&V en tenslotte Matthias Diependaele, fractievoorzitter voor N-VA in het Vlaams parlement. Het debat werd in goede banen geleid door Johny Vansevenant, één van de Wetstraatspecialisten van VRT.

Een verplichte fusie, komt die eraan?

Wie een fusie van onze gemeente niet ziet zitten kon tijdens het debat gevuld worden met verontwaardiging en onbegrip, vooral in de veranderende standpunten van 3 van de 4 parlementairen. We hadden een gestructureerd en inhoudelijk sterk debat verwacht, maar een deel van de inhoud ging verloren aan tegenvallende verwachtingen: Matthias Diependaele betrapten we er op maar liefst 6 keer zichzelf tegen te spreken gedurende het debat, gekibbel met gebuur Stefaan Vercaemer deed de laatste ondergaan in frustratie, en Marnik De Meulemeester leek dan weer niet erg veel mening te hebben in het debat en nam niet vaak het woord. Enkel Kurt De Loor bleef bij zijn standpunt: hij opende meteen met zijn voorkeur voor een verplichte fusie en bleef ook een heel debat voet bij stuk houden. De andere drie heren waren aanvankelijk enkel voorstander van vrijwillige fusies en zeker geen verplichting, maar tegen het einde van het debat hadden ze zich allen aangesloten bij de gedachte dat het niet anders zal kunnen, en als het kan zo snel mogelijk: al in 2024 zou er een fusieronde moeten komen.

Alle deelnemers van het debat deelden wel één kenmerk: gebrek aan voeling met onze gemeente. Ze gingen uit van het idee dat een gemeente ter grootte van de onze geen volwaardige dienstverlening kan leveren aan haar inwoners zonder schulden op te bouwen. Nochtans een straf statement wetende dat Zottegem maar liefst 10 keer de schuld per inwoner van Sint-Lievens-Houtem heeft. En als u het ons vraagt kunnen we ons niet meteen van de indruk voldoen dat de dienstverlening daar beter is als bij ons, maar u mag het gerust oneens zijn. Een alternatieve piste die geopperd werd is meer bovenlokale samenwerking, bijvoorbeeld om samen verwenlijkingen in sportinfrastructuur te bereiken of op het vlak van ruimtelijke ordening samen te werken.

Over de grootte van fusies werd gedurende het debat ook consensus bereikt, met name dat het beter meteen groot genoeg is en dat een fusie tussen twee relatief kleine gemeenten onvoldoende is. Er werd verwezen naar onder meer de fusie tussen Zingem en Kruishoutem, die vooral lijkt te gebeuren uit schrik om gedwongen met Oudenaarde te moeten fuseren. De nieuwe gemeente zal met 15.000 inwoners echter nog steeds klein zijn. De Loor pleit er al langer  voor fusies te spiegelen aan de politiezones, wat in ons geval ons bij Zottegem en Herzele zou plaatsen, goed voor een fusiegemeente van 53.000 inwoners. Bij fusies in die grootorde werd gepleit om op deze manier in arrondissement Oudenaarde tot slechts 4 fusiegemeenten te komen, wat nog verder gaat dan het idee van De Loor.

Inkanteling van het OCMW: is dat vooruitgang?

Het debat over de inkanteling van het OCMW was een stuk korter. Aan de vragen van het publiek achteraf was ook vrij duidelijk dat mensen meer begaan zijn met een eventuele fusie dan met de samensmelting van OCMW en gemeente. Dat laatste is immers in onze gemeente al volop aan de gang. Concreet wordt de OCMW-raad afgeschaft en komt er een sociale comissie samengesteld uit gemeenteraadsleden en experten in de materie. Hoe de invulling hiervan is staat wat ter discussie: volgens Vercaemer is het een stap vooruit, volgens De Loor blijft het een 'comité voor gebuisde gemeenteraadsleden' en is hij niet overtuigd van het feit dat dit sociaal vangnet voor iedereen even goed is. Het OCMW blijft wel nog steeds een aparte rechtspersoonlijkheid houden. De afschaffing daarvan werd door het Federaal Parlement niet goedgekeurd omdat de Franstaligen niet akkoord waren.

Conclusie: hoe was het debat?

Het was zeker en vast interessant om weten waar we allicht voor staan, al lijkt het niet zo erg waarschijnlijk dat het er zo snel van zal komen. De parlementsleden in het debat zijn namelijk afkomstig van Zottegem en Oudenaarde, twee steden die door fusies enkel zouden kunnen groeien en toch de grootste partij in een fusie zouden zijn. Het is maar af te wachten of een meerderheid in het Vlaams Parlement kan gevonden worden voor dergelijk idee. In de informele babbel na het debat leken enkele van de parlementsleden toch ook te vinden voor het idee om enkel gemeenten die slecht scoren of teveel schulden hebben te dwingen tot een fusie. Misschien is intergemeentelijke samenwerking toch nog een uitweg uit een verplichte samensmelting.

Gerelateerde artikelen

@thuisinhoutem op Twitter

Thuis in Houtem
Hiep hiep hoera 🎂🎂🎂 Benieuwd naar wat voor een verjaardagsfeestje het wordt? ➡️ Kijk dan snel even verder:… https://t.co/aQfZXp0Y9r

Logo TiH 1

Alle nieuws en informatie over Sint-Lievens-Houtem, waar en wanneer jij dat wil!

Like ons op Facebook!


Webdesign en hosting door WAVI || Digitale marketing door Pieter De Moor
Thuis in Houtem VZW - BE0647.927.930 - Verkoopsvoorwaarden