De Houtemse jeugd werd even in de bloemen gezet

donderdag, 16 november 2017

In Sint-Lievens-Houtem wordt bergen werk verzet door vrijwilligers in allerlei verschillende organisaties. Onze jeugd zal deze gewoonte ongetwijfeld verder zetten, want ook zij zijn geëngageerd bezig. De gemeente wenste hen dan ook eens extra in de bloemetjes te zetten op "De nacht van de jeugdbeweging". Na een gezellige receptie en comedy door Bas Birker volgde een afterparty in het jeugdhuis. Schepen Tim De Knyf legt uit waaraan onze jeugd dit verdiende.

TIH: Waarom vinden jullie de jeugdwerking zo belangrijk?

Tim: Jeugdwerk heeft een dubbele functie: enerzijds voor de kinderen die lid zijn van een jeugdbeweging: ze kunnen er zichzelf ontplooien, uitleven, maken er vrienden, leren er sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidszin, leren samenwerken,…. En hebben vooral meestal heel veel plezier. Anderzijds is er het aspect van de leiding of het bestuur van een jeugdvereniging: dit zijn ook jonge mensen, die leren samenwerken in groep, leren organiseren, leiding nemen en geven, enz. De sterke kanten aan de jeugdwerking in Sint-Lievens-Houtem is dan ook dat verenigingen een lange traditie en dus ook veel ervaring hebben. Er is eveneens een sterke sociale verwevenheid tussen de verenigingen en de gemeenschap, buurt,… Ze komen ook allemaal goed overeen, helpen elkaar, werken samen voor sommige projecten, activiteiten,….

TIH: Wij hebben op onze gemeente een jeugdraad, maar wat houdt de taak van die raad juist in?

Tim: Strikt genomen advies geven aan mij als schepen en aan het gemeentebestuur over alles wat jongeren in Houtem kan aanbelangen. In de praktijk is het ook een beetje een overleg over de verenigingen heen waarin we bekijken hoe de andere verenigingen en het gemeentebestuur de jeugdvereniging kan helpen, meer ondersteunen,…
Barbara De Smet, voorzitter van de jeugdraad, wenst de fakkel door te geven. Zij is een zeer gedreven en enthousiaste voorzitter geweest, die met iedereen overweg kon en alles zeer chill en beheerst wist aan te pakken. Ze heeft er voor gezorgd dat iedereen betrokken bleef en ik wil dus een zeer gemeende ‘danku’ zeggen aan haar voor haar inzet gedurende al die jaren. Het was heel leuk samenwerken!
Wie haar taak overneemt is nog niet geweten, er zijn mij nog geen kandidaten bekend; ik laat het ook graag aan de verenigingen om daar zelf over te beslissen. Misschien is wel eens tijd voor een voorzitter uit YAM, daar hebben we nog geen voorzitter uit gehad!

Gerelateerde artikelen

@thuisinhoutem op Twitter

Thuis in Houtem
Helaas gaat dit jaar de kerstmarkt niet door op het Fabrieksplein 😧 Organisaties die zich geroepen voelen dit evene… https://t.co/KTyl8NYQiP

Logo TiH 1

Alle nieuws en informatie over Sint-Lievens-Houtem, waar en wanneer jij dat wil!

Like ons op Facebook!


Webdesign en hosting door WAVI || Digitale marketing door Pieter De Moor
Thuis in Houtem VZW - BE0647.927.930 - Verkoopsvoorwaarden